Category Archives: Dịch vụ

Bảo vệ sự kiện

Mục đích và yêu cầu:  Bảo vệ cho các chương trình sự kiện, tổ chức lễ hội *Tính chất hoạt động: Hoạt động trong số lượng phạm vi lớn, đông người nên việc đảm bảo an ninh tuyệt đối cho con người cần phải được thực hiện nghiêm ngặt. *Nhiệm vụ và mục tiêu:  + Sự […]